Uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge – Borger.dk

Vælg årsagen til, at du søger om at få feriepengene udbetalt. Jeg har holdt ferie i ferieåret. (Du skal sende dokumentation til den feriefond, som pengene er …

Søg om feriepenge for perioden før 30. april 2020 – Borger.dk

maj 2019 – 30. april 2020, kan du søge om feriepenge her. Hvis du har været forhindret i at holde ferie for den ferieperiode, der sluttede 31. december 2022 …

Bestil uhævede feriepenge – Borger.dk

Bestil uhævede feriepenge. Har du ikke NemID, eller har du modtaget offentlige ydelser i ferieåret 2018/2019, skal du bestille feriepenge med en blanket.

Vejledning til lønmodtagere om uhævede feriepenge

Vejledning/guide – Arbejdsmarkedets Feriefond

Uhævede feriepenge er feriepenge, der ikke er kommet til udbetaling i den aktuelle ferieafholdelsesperiode. Hvis dit spørgsmål vedrører uhævede feriepenge, …

Bekendtgørelse om uhævede feriepenge – Retsinformation

Retsinformation

§ 1. Af de uhævede feriepenge, jf. lovens § 36, stk. 1 og 2, som vedrører optjeningsårene 2015, 2016 og 2017, tilfalder 30 pct. statskassen. … § 2. FerieKonto …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Husk at afregne uhævede feriepenge – Dansk Erhverv

Husk at afregne uhævede feriepenge

7. sep. 2022 — Den 30. september 2022 er skæringsdato, når du som arbejdsgiver skal opgøre antallet af eventuelle uhævede feriepenge og indbetale dem til …

Den 30. september 2022 er skæringsdato, når du som arbejdsgiver skal opgøre antallet af eventuelle uhævede feriepenge og indbetale dem til en feriefond. Sidste frist for rettidig indbetaling af uhævede feriepenge for ferieårene 2019 og 2020/2021 er den 15. november 2022.

Indbetaling af uhævede feriepenge – Azets.dk

Indbetaling af uhævede feriepenge

14. sep. 2022 — Sørger I ikke for at betale de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond senest den 15. november 2022, vil der blive tillagt en …

Husk, at rettidig indbetaling af uhævede feriepenge for ferieårene 2019 og 2020/2021 er den 15. november 2022. Der er risiko for at få en bøde, hvis man ikke overholder indberetnings- og indbetalingsforpligtigelsen. Læs med her.

Uhævede feriepenge – Dagpenge – Magistrenes A-kasse

Uhævede feriepenge – MA-Kasse

I særlige tilfælde kan du få udbetalt dine ikke hævede feriepenge, efter at ferieafholdelsesperioden er slut den 31. december. Dette gælder kun feriepenge …

Dyrt, hvis ferie ikke afholdes eller afregnes til Feriefonden – DI

30. aug. 2022 — I Danmark har vi ret til 5 ugers betalt ferie efter ferieloven. … Uhævede feriepenge for ferie optjent i 2019 og 2020/21 vil således …

Ferie, der er optjent i 2019 og i 2020/21, som ikke er afholdt, og hvor der heller ikke er indgået aftale om overførsel skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond og på nogle områder til en overenskomstaftalt feriefond. Ellers kan det blive dyrt.

Udbetaling af feriepenge, mens jeg får dagpenge

Der kan dog gælde andre regler, hvis du udskyder din ferie, eller hvis du har uhævede feriepenge til gode. Når du søger om at få udbetalt feriepenge for …

Hvis du modtager dagpenge, og du har feriepenge stående hos Feriepengekonto, skal du være opmærksom på reglerne om fradragelse i dine dagpenge.

Keywords: uhævede feriepenge, søg feriepenge 2020, gamle feriepenge